Panel uživatele

Obchodní podmínky

Obchodní a reklamční podmínky

1. Základní údaje o prodávajícím
2. Objednávka zboží
3. Dodání zboží
4. Převzetí zboží
5. Cena
6. Způsob platby za zboží
7. Doprava zboží a cena za přepravu
8. Osobní odběr zboží
9. Záruční podmínky a reklamace
10. Odstoupení od smlouvy
11. Ochrana osobních dat
12. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní údaje o prodávajícím

Provozovatelem internetového obchodu kavovary-doplnky.cz je společnost Hraspo spol. s r.o.

Sídlo firmy:

Hraspo spol. s r.o.
Tuřanka 1148/107
Brno - 627 00

IČ: 25323610
DIČ: CZ25323610

 

2. Objednávka zboží

Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů.

Po obdržení Vaší objednávky ověřujeme, zda je zboží k dispozici a nejpozději druhý pracovní den Vám zavoláme nebo napíšeme email, objednávku potvrdíme a dohodneme se na nejvhodnější formě doručení zboží, není-li stanoven způsob doručení v objednávce. Do našeho potvrzení můžete objednávku bez jakýchkoli poplatků zrušit.

Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

 

3. Dodání zboží

Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží.

Pokud je objednané zboží skladem je zpravidla expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky.

Pokud musíme danou položku objednávat, vždy Vás předem informujeme o předpokládaném termínu vyřízení.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce.

 

5. Cena

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Poštovné a balné se účtuje podle způsobu doručení.

 

6. Způsob platby za zboží

1 ) dobírka - za zboží zaplatíte při převzetí zásilky, přímo u Vás doma přepravní společnosti (nejrychlejší, nečeká se na příchod platby)
2 ) hotově – při osobním převzetí (v sídle společnosti Hraspo spol. s r.o., Tuřanka 107, Brno)
3 ) bankovním převodem (zálohovou fakturou) - platba probíhá před odesláním objednávky, Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proformu a variabilní symbol platby, který Vás bude identifikovat.

 

7. Doprava zboží a cena za přepravu

Pro doručování zásilek používáme přepravní společnost DPD, případně službu Pickup DPD.

 • Cena za dopravu zboží v ČR, vč. balného, při platbě dobírkou je 143,- Kč včetně DPH.
 • Cena za dopravu zboží v ČR, vč. balného, při platbě bankovním převodem je 103,- Kč včetně DPH.
 • Cena za dopravu zboží službou Pickup DPD, vč. balného, při platbě dobírkou je 73,- Kč včetně DPH.
 • Cena za dopravu zboží službou Pickup DPD, vč. balného, při platbě dobírkou je 113,- Kč včetně DPH.
 • Cena za dopravu na Slovensko, vč. balného, při platbě dobírkou je 273,- Kč včetně DPH.
 • Cena za dopravu na Slovensko, vč. balného, při platbě bankovním převodem je 233,- Kč včetně DPH.
 • Při objednávce nad 2000,- Kč včetně DPH je přepravné a balné v České republice ZDARMA.
 • Při objednávce nad 3000,- Kč včetně DPH je přepravné a balné na Slovensko ZDARMA.

 

8. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně připraveno.
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele prohlédnout.

 

9. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem info@kavovarydoplnky.cz) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla nebo kanceláře viz. "Údaje o provozovateli" nebo na e-mailové adrese info@kavovarydoplnky.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury ,záruční list a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající neodpovídá za žádné škody způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním. Poskytnutá záruka se nevztahuje ani na žádné vady zboží vzniklé v důsledku neodborné či nesprávné manipulace, montáže nebo používání.

 

10. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem 367/2000 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali na našich stránkách www.kavovary-doplnky.cz či nikoliv.

Právo zákazníka na odstoupení

 • zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení

 • prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

 • vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a to elektronicky na emailovou adresu info@kavovarydoplnky.cz nebo písemně v sídle firmy.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (= variabilní symbol), datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla firmy, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, neoriginílním balení, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu.

Nezasílejte k nám balíky na dobírku, nebudou vyzvednuty!

 

11. Ochrana osobních dat

Zaručujeme Vám, že všechna Vaše osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu internetového obchodu kavovary-doplnky.cz.

 

12.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.
Prodávající kavovary-doplnky.cz si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kavovary-doplnky.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info